Fotografie Thierry Van Vreckem

    “Thierry Van Vreckem is een belangrijkse speler binnen een generatie fotografen. Als een souffleur achter een foto fluistert hij ons de andere kant van de voordehandliggende beeldtaal. Als metafoor gebruikt hij landschappen, mensen, anekdotes en dagdagelijkse gebeurtenissen.

    Het succes van het werk van Thierry Van Vreckem ligt in de kracht dat hij iets doodgewoons op een belangrijke wijze kan visualiseren. Wat hij wil bereiken is de nobele opdracht om mensen weer te leren kijken. “

    Prof. Johan Swinnen, professor beeldcultuur Vrije Universiteit Brussel